תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר אלפי ביטוח ופיננסים

השימוש בשרותי האתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ומהווה הסכמה להם.


תנאי שימוש כללים

הגלישה והשימוש באתר אלפי ביטוח ופיננסים , על המידע אשר מצוי בו (להלן: "האתר"), הנם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן.   .בכניסתך לאתר אתה מביע את הסכמתך לתנאים הבאים:


תאור האתר

  • האתר משמש להעברת אינפורמציה ביטוחית ופיננסית לגולשי ומבקרי האתר (להלן: משתמשים)
  • האתר הוא אתר תוכן ואינפורמציה בלבד ואינו עוסק בכל הקשור לייעוץ פנסיוני.


זכויות יוצרים

  • אין להעתיק חומרים מאתר אלפי ביטוח ופיננסים ללא אישור מכתב מבעלי האתר. כל המידע המופיע באתר שייך בבלעדיות לאלפי ביטוח ופיננסים.

תנאי שימוש באתר ויצירת קשר.

  • אין בעלי האתר אחראים לשימוש אותו יעשה המשתמש בתכני האתר, כל שימוש שיעשה הנו באחריות המשתמש בלבד. בעלי האתר לא יהיו אחראים בגין כל טענה כל שהיא, בין טענה ישירה ובין עקיפה, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לשימוש באתר.
  • כל הנוסחים המופיעים באתר- מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.
  • בהשארת פרטי יצירת קשר באתר – מאשר המשתמש לקבלת דיוור פרסומי שישלח לו מעת לעת על ידי מפעילי האתר.

הגבלת אחריות והצהרת פרטיות

  • בעלי האתר נוקטים באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון תמידי של פריצה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם לגולשים שמילאו טופס בעם תתרחש פריצה למאגר הנתונים.
  • אין לראות במידע הכלול באתר משום ייעוץ/שיווק השקעות והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש ומתן ייעוץ על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש. כל משתמש הפועל על פי התוכן אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.
  • המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בשירות.

.

למען ספק, בעלי האתר אינם בעלי רשיון יעוץ פנסיוני .