חוק ה FATCA ( פאטקה)

חוק ה FATCA

חוק ה facta-Foreign Tax Compliance Act חוק תאום מס במדינות זרות הידוע כחוק ה-FATCA

במרץ 2010 ארה"ב חוקקה חוק חדש בשם: Foreign Tax Compliance Act חוק תאום מס במדינות זרות הידוע כחוק ה-FACTA.
מדינת ישראל החלה ליישם חוק זה ביולי 2014.
יישום החוק חל מוסדות פיננסיים ישראלים לא אמריקאים ,חברות ביטוח, קנות פנסיה וקופות גמל.
יישום החוק מתנהל באופן הבאה
1. על הגופים הפיננסים לזהות בעלי חשבונות של עמיתים אמריקאים.
2. הגופים הפיננסים ידווחו לרשויות המס בארה"ב על חשבונות המוחזקים על ידי:
א. יחידים אמריקאים תושבי ישראל, בעלי Green Crad ועוד
ב. תאגידים שהתאגדו בארה"ב (לרבות חברות, נאמנויות וכדומה)
ג. תאגידים שבהם בעלי שליטה אמריקאים (מי שבעל שליטה על לפחות 50% ממניות התאגיד
יש לנקוט צעדים לגבי חשבונות בבעלות אמריקאית שבעליהם אינם משתפים פעולה עם הוראות החוק ("סרבנים").
החל מתאריך ה- 1.7.2014
גם סוכן הביטוח נדרש לזהות את העמיתים בעת מכירת מוצרים פיננסים בהתאם לתקנות FATCA עליו גם מוטל להמציא מסמכים תומכים.
החל מה 1.07.2014
טפסים המגעים ללא האינפורמציה הנדרשת ע"פ חוק ה facta לא יתקבלו בחברות הביטוח ולא יתקבלו כספים בכל הגופים עד להשלמת האינפורמציה ע"פ החוק.

טפסים :
w8 ben טופס w8 ben מיועד למי שאינו אזרח ארה"ב או תושב ארה"ב או בעל green card בארה"ב לדוגמא נולד בארה"ב וויתר על אזרחות.
w9 טופס W9 היינו בקשה לקבלת זיהוי ואישור של משלמי המסים בארה"ב טופס זה מיועד רק למי שהינו אזרח ארה"ב או תושב ארה"ב או בעל green card בארה"ב.

על סוכן הביטוח חל איסור לסייע למבוטחים ובעלי פוליסות לחמוק מיישום הוראות FATCA בכל אמצעי שהוא, לרבות מתן ייעוץ, בין פורמלי ובין בלתי פורמלי, בין בכתב ובין בעל פה, בנוגע למיסוי בארה"ב בכלל ו- FATCA בפרט.
חשוב לדעת כי.
מספר בנקים בישראל כבר החלו לזהות את לקוחותיהם בהתאם להוראות ה"FATCA", ובהחלטה עסקית החליטו לסגור חשבונות ללקוחות "סרבנים". כספם של לקוחות אלו הועברו אליהם באמצעות המחאות המסומנות ע"י הבנקים כ-(USP (U.S PERSON.
במידה ונמסרת המחאה המסומנת כ- "USP" לא נוכל לקבלה ואנו היא תוחזר מידית לעמית.