עובדי מדינה

עובדי מדינה
סמל מדינת ישראל

עובדי מדינת ישראל כאן תוכלו לקבל מידע על ביטוחי המנהלים, קרנות הפנסיה וקופות הגמל שלכם.

אלפי ביטוח ופיננסים מתמחים בהתנהלות בקרב עובדי מדינה השירות שלנו מתנהל בצורה אישית מול כל עובד ומתן מענה לאחר הכירות ובדיקה מעמיקה לצורכי העובד.

כאן ניתן לקבל אינפורמציה על ההפרשות המגיעות לכל עובד מדינה באשר הוא

כאן ניתן להוריד טפסים כגון טפסי נש"מ ,הסכמי שכר עובי מדינה, העברות כספים, אישור לשחרור כספים,טפסי הצהרה, טפסי נש"מ לרופאים ועוד.

הפרשות לעובדי מדינה

שירות המדינה מבטח את עובדיו בכל מסלולי הפנסיה הקיימים בפנסיה הצוברת.
באפשרות העובד לבחור בכל מכשיר פנסיוני כרצונו או להעדיף את ברירת המחדל עפ"י בחירת
האיגוד המקצועי (קרן פנסיה חדשה).
השכר שבגינו מופרשים זכויות לפנסיה וגמל מחולק ל – 3 חלקים.
משכורת קובעת לפנסיה: יסוד משולב + תוספות קבועות.
עבודה נוספת: כוננויות, שעות נוספות, שכר עידוד, משמרות.
החזר הוצאות: אחזקת רכב, נסיעות, טלפון, מעונות, אשל. (ביגוד בפנסיה צוברת)

 

 

  תקציבית צוברת
משכורת קובעת עובד
2% דמי ניהול
קרן פנסיה
עובד – 7%
מדינה – 13.5%
עבודה נוספת קרן פנסיה
עובד – 7%
מדינה – 13.5%
 קופת גמל
מדינה-פיצויים 6%
מדינה – 7.5%עובד- 7%ביטוח מנהלים

בהתאם להפרשות קודמות

קרן פנסיה
עובד – 7%
מדינה – 13.5%
 קופת גמל
מדינה-פיצויים 6%
מדינה – 7.5%עובד- 7%ביטוח מנהלים

בהתאם להפרשות קודמות

החזר הוצאות קופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים
עובד 5%-7%
מדינה 5%

 

(הפירוט הנ"ל לא חל על סקטור הרופאים)

 

מדריכים:

לחץ על הקישור להורדת המדריך

מדריך לפנסיה צוברת בשירות המדינה

 חוזרים:

חוזר מעודכן – הגדלת הפרשות פנסיוניות לעובדים בשירות המדינה

ביום 8 במאי 9113 נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה. על פי ההסכם, יוגדלו ההפרשות בגין השכר המבוטח בפנסיה צוברת החל מיום 1 ביולי 9113 ,לעובדים שעליהם חל הסכם זה. כמו כן, על פי החלטת נציב שירות המדינה, זכאים להגדלות אלה גם עובדים שמועסקים בחוזה אישי )בכפוף להגשת הטפסים המפורטים במסמך זה(. מסמך זה מפרט את השינויים בהפרשות הפנסיוניות לאוכלוסיות עובדי המדינה, בהתאם לסוג החיסכון הפנסיוני שאליו הם משתייכים.

לחץ כאן להורדת החוזר המלא

טפסים להורדה:

לחץ על הטופס המתאים להורדה

טפסי נש"מ:

נספח א 1

נספח א 2

נספח א 3

נספח א 4

נספח א 5

נספח א 6

נספח א 7

נספח א 8

נספח א 9 קרן השתלמות רופאים

נספח א 10 רופאים בפנסיה תקציבית

נספח א 11 רופאים בפנסיה צוברת

נספח א 12 רופאים בפנסיה תקציבית יתרת שכר

כתבי הצהרה:

כתב הצהרה ושיפוי מנורה

כתב הצהרה ושיפוי

הסכם שכר:

הסכם שכר

כספים שחרור והעברות:

אישור לשחרור על תנאי של כספי מרכיב פיצויים בקופת הגמל

אישור לשחרור על תנאי של כספי מרכיב פיצויים בקופת הגמל משכורת קובעת ושכר נוסף

בקשה להעברת כספים מקרן הפנסיה תקופת עבודה ארעית