טפסים להורדה לקוחות המשרד

הסכם_התקשרות_ליעוץ_משכנתא

לקוחות  יקרים  כאן תוכלו להוריד טפסים לשימושכם

אלפי ביטוח ופיננסים פועלים עבורכם להתנהלות פשוטה וקלה מול הרשויות וחברות הביטוח

בברכה אלפי רפאל


 

imagesמנורה:

בקשה לפדיון הפסקת תשלומים TOP FINANCE

בקשה לשינוי סכום הפקדה חודשית בפוליסת TOP FINANCE

בקשה להפקדת סכום חד פעמי נוסף בפוליסת TOP FINANCE 

טופס בקשה לשינוי מסלול TOP FINANCE

טופס עדכון פרטים אישיים


 

הכשרההכשרה:

בקשה לפדיון BEST INVEST

בקשה לשינוי מסלולי השקעה BEST INVEST

הפסקת חיוב הוראת קבע BEST INVEST

בקשה להפקדת סכום חד פעמי ל BEST INVEST

 


פסגות בית השקעות וחברה לביטוח

פסגות:

ביטול פוליסת חיים ומבנה למשכנתא

נספח לטופס הצטרפות (עובדי מדינה בלבד)


 

ביטוחי הבריאות של מגדל פרטית, פרטית + ,משלים שב"ן, עולמי, עולמי+, לילד בפרמיה קבועה, עלומי לילד בפרמיה קבועה.

מגדל

תביעת אישור ניתוח עתידי 689

תביעת תשלום תרופות 756

החזר הוצאות רפואיות 758

הגשת בקשה לאישור השתלה 759

דיווח על טיפולים רפואיים

הודעה על תביעת ביטוח רפואי

הוראה להעברה בנקאית

תביעה לתשלום תרופות


bwell-logo

טופס תביעה אמבולטורי מגדל התייעצויות עם רופא