כתבות פנסיה ברירת מחדל

מפץ גדול

קרנות ברירת המחדל בפנסיה: המציאות משתנה ודמי הניהול ייחתכו.
הלמן אלדובי, קובעים רף חדש של מחירים בשוק, ומנענעים את הסירה הפנסיונית - באופן שבו כל אדם פרטי, כולל מקבל שכר מינימום, יוכל לשפר את מצבו. זה מבשר על כך שהמציאות משתנה ושדמי הניהול הנהוגים בשוק ייחתכו עוד, והרבה.