טפסים לעובדי מדינה

טפסים להורדה:

לחץ על הטופס המתאים להורדה

מדירך לפנסיה צוברת:

מדריך לפנסיה צוברת בשירות המדינה

טפסי נש"מ:

 

נספח א 1

נספח א 2

נספח א 3

נספח א 4

נספח א 5

נספח א 6

נספח א 7

נספח א 8

נספח א 9 קרן השתלמות רופאים

נספח א 10 רופאים בפנסיה תקציבית

נספח א 11 רופאים בפנסיה צוברת

נספח א 12 רופאים בפנסיה תקציבית יתרת שכר

כתבי הצהרה:

כתב הצהרה ושיפוי מנורה

כתב הצהרה ושיפוי

הסכם שכר:

הסכם שכר

כספים שחרור והעברות:

אישור לשחרור על תנאי של כספי מרכיב פיצויים בקופת הגמל

אישור לשחרור על תנאי של כספי מרכיב פיצויים בקופת הגמל משכורת קובעת ושכר נוסף

בקשה להעברת כספים מקרן הפנסיה תקופת עבודה ארעית