השוואה בין קרנות הפנסיה

איזונים אקטוארים

vs

מתוך אתר פניסה נט 02/19

כפי שניתן לראות מהדוח החל מ 01/01/13 ועד ל 31/12/2018 האיזונים האקטוארים בחברת מנורה הם שליליים לעומת איזונים אקטוארים חיוביים בחברת פסגות הפער עומד על 3.17 אחוז 
מה המשמעות?
אם לדוגמא יש לי קרן פנסיה עם צבירה של 500000 ש"ח בשנת 2013 הפער בגין הפעלת מנגנון אקטוארי בין החברות עומד על כ 15,000 ש"ח .
י בשנת 2017 מדינת ישראל משנה את יעוד האג"ח המיועדות 60% לטובת הפורשים דבר שעוזר בגרעון האקטוארי בקופה אך יחד עם זאת מנורה היא חברה מאוד גדולה אליה נכנסו מאות אלפי עמיתים ללא הצהרות בריאות דבר שיכול להשפיע כאיזון שלילי גם בעתיד אפילו עם הרפורמה של עם שינוי האג"ח המיועדות .

איך נראה גרעון בדוח השנתי של קרן הפנסיה