דרכי התקשרות חברות ביטוח

הכשרה:הכשרה

טלפון ליצירת קשר: 03-7960000

העברה בנקאית:

הפקדות לתכנית BEST INVEST   בנק מזרחי (20 ) סניף (461 ) חשבון 277146

הפקדות לתכניות ביטוח חיים    בנק מזרחי (20) סניף (461) חשבון 149640

יש להעביר את ספח התשלום הכולל פירוט ת.ז מבוטח , שם מבוטח , מספר פוליסה ,לחברתנו בפקס : 03-5167539 לצורך שיוך הכספים בהתאם להפקדה לחשבון .

או לכתובת :  הכשרה ביטוח, אריה שנקר 2, תל אביב 68010.

משלוח צקים:

הכשרה ביטוח, אריה שנקר 2, תל אביב 68010

עבור מחלקת גביה.


 

פסגות:פסגות בית השקעות וחברה לביטוח

טלפון ליצירת קשר מעסיקים:   073-7968761

העברה בנקאית:

מספר הבנק (פועלים 12)

509- מספר סניף

מספר החשבון להפקדה (לפי המסלול הרלוונטי) :

קרן פנסיה מקיפה שם מסלול מספר חשבון בבנק
קרן פנסיה מקיפה מסלול מניות 405045
קרן פנסיה מקיפה מסלול אג"ח 405053
קרן פנסיה מקיפה מסלול עד 10% מניות 405061
קרן פנסיה מקיפה מסלול כללי 405088
קרן פנסיה מקיפהמסלול הלכתי  464661

 

קרן פנסיה כללית שם מסלול מספר חשבון בבנק
קרן פנסיה כללת מסלול מניות 405002
קרן פנסיה כללית מסלול אג"ח 405010
קרן פנסיה כללית מסלול עד 10% מניות 405029
קרן פנסיה כללית מסלול כללי 405037

עם דו"ח פיצול ,ודף קשר עם שם מעסיק טלפון שם סוכן ביטוח טלפון

משלוח צ'קים:

 

לפקודת פסגות גמל ופנסיה בע"מ

אחד העם 14, תל אביב, מיקוד: 6514211

מערך סוכנים עם דו"ח פיצול ודף קשר עם שם מעסיק טלפון ,שם סוכן ביטוח וטלפון


הפניקסהפניקס-150x150

דרך השלום 53

גבעתיים

לידי ריטה גופמן

קומה 9 , צוות גביה

עם דו"ח פיצול ודף קשר עם שם מעסיק טלפון שם סוכן ביטוח וטלפון.


 

אלטשולר שחםאלטשולר-150x150

רחוב הברזל 19א

רמת החייל

תל אביב

מיקוד 6971026


כלל חברה לביטוחclal

קרן פנסיה בלבד
יש להעביר את קבצי הגביה והרשימות לתיבת "פיזורים פנסיה מרחב חיפה" בכתובת PizurimPensiaHaifa@clal-ins.co.il

העברות יבוצעו לחשבון בנק – לאומי 10, סניף 800 חשבון 4192039 (עבור מעסיקים מתחת ל- 100 עובדים). משלב זה ואילך, אין להעביר דיווחים וקבצים לתיבת המייל הקודמת "פיזורים פנסיה".

ביטוחי מנהלים בלבד 
יש להעביר את קבצי הגביה והרשימות לתיבת "פיזורים מנהלים – מרחב חיפה" בכתובת PizurimMinahalimHaifa@clal-ins.co.il

העברות יבוצעו לחשבון בנק – פועלים 12, סניף 600 חשבון 655504 (עבור מעסיקים מתחת ל- 100 עובדים).


הראל חברה לביטוחharel

לחץ על הקישור

נספח העברת תשלומים חודשיים