גורם מתפעל

 

מי הוא גורם מתפעל?

גורם מתפעל הוא מי שאחראי על העברת הכספים למוצרים פנסיונים ותוכניות ביטוח עבור עובדי העסק או המעסיק, הוא גם אחראי על כל המידע בנוגע לכספים אילו ועל כל הבקרות הנלוות הכרוכות בנגוע לכספים הללו .

מי יכול להיות גורם מתפעל?

 • עסק או חברה שמטרתם להיות גורם מתפעל.
 • בעל העסק או עובד ייעודי בעסק.
 • סוכן ביטוח של העסק חייב לחייב את המעסיק בתשלום עבור כל עובד במינימום 10.5 ₪+ מע"מ או 0.6 %  מהפרמיה+ מע,"מ הגבוהה מבין השניים. חייב החזרת הפרמיה
 • סוכן ביטוח שאינו סוכן של העסק.

מה האחריות של גורם מתפעל?

הבאנו עבורכם בקצרה את הנושאים העיקריים.

 • סליקת כספים העברה וקבלת מיידעים עבור עובד.
 • בקרות על נתוני קליטה עם קבלת המשוב מהגוף המוסדי.
 • צירוף עובד לקרן ברירת מחדל.
 • בקרות ומשוב מהגופים המוסדיים על הנחות בדמי ניהול ו.או הנחות על תכנית ביטוח מפני סיכון א.כ.ע ומוות אשר ניתנו לעובדים מתוך הסדרים שלה מעסיק.
 • משוב למעסיק על  אי-עמידה ועמידה בנוגע לתשלומים אותם העביר המעסיק לקופות הפנסיונית עבור העובדים .
 • מיידעים עבור יתרות פיצויים של עובדי העסק עם התייחסות לחובתו כל פי דין לאותו עובד.
 • חייב להתקיים הסכם בכתב בין המעסיק לגורם המתפעל בנוסף להרשאה.

תשלומים מועדים וקנסות

תשלומים

 • מינימום ע"פ צו צו הרחבה משנת 2008  הפקדות : 6-7% תגמולי עובד, 6.5 % תגמולי מעביד, 6 % פיצויי מעביד נכון לשנת 2017
 • או ע"פ הסכם מיטיב או בהסכם מול העובד עד למקסימום של 7% תגמולי עובד 7.5% תגמולי מעביד 8.33% פיצויי מעביד נכון לשנת 2017.
 • קרנות השתלמות לא חובה בהתאם להחלטת מעביד.

מועדים

 • שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד .
 • חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעסיק לשלם את שכרו של העובד .

קנסות

אי הפקדת תשלומים לעובדים בזמן ע"פ החוק תגרור תשלום ריבית חשב כללי החל מה 16 לחודש ועד מועד התשלום בפועל הגוף המוסדי יפעל מול המעסיק לגביית תשלומים לפי תקנה זו .
בתקנות אילו הוחלה לראשונה גם החובה על גוף מוסדי למסור למעבידים היזון חוזר ביחס לנתוני הגבייה שנקלטו במערכותיו , ההיזון החוזר ייעשה באמצעות קובץ נתונים ממוכן וכאמור במבנה אחיד שקבע האוצר.

 


מעסיק , עצמאי, עובד מרגיש שחסר לך ידע? רוצה לקבל שירות טוב יותר ואינפורמציה שתבטיח אותך ובני משפחתך?

באלפי ביטוח ופיננסים, אנו עובדים עם מיטב החברות המנהלות קרנות פנסיה ביטוח מנהלים קרנות השתלמות ותכניות חיסכון.

לקבלת הטבות מיוחדות, הוזלת עליות ומקסום רווחים לקופות הפנסיוניות לתכניות הביטוח וקרנות ההשתלמות שלכם

 

 

 

פנסיית חובה לעצמאים אלפי ביטוח ופיננסים
 אלפי ביטוח ופיננסים מביאים אותך לקדימה תמיד לפני כולם

רפאל אלפי – אלפי ביטוח ופיננסים.
נייד: 050-8956505
טלפון: 0775255847
פקס:072-2612263
כתובת למשלוח דואר : האומן 9 ירושלים

ט.ל.ח.

האמור לעיל הנו תמצית בלבד של עיקרי הוראות החוק בנושא שבנדון ומטרתו מתן מידע כללי בלבד.

אין באמור לעיל לראות כעוץ פנסיוני .

חובה על העצמאי לפגוש איש מקצוע על מנת לקבל המלצות מתאימות באופן אישי וספציפי.

המידע המחייב מפורט בהוראות החוק וכפוף להסדרים והבהרות נוספות שיפורסמו בנושא.